iSerbia - Kako da napišem CV?
Kako biste ostavili utisak na poslodavca važno je da CV pre svega bude dobro napisan. Poslodavci najpre samo površno pogledaju biografije, odbace one koje im deluju opširno i neorganizovano, a ostale stave u evidenciju. Od tih ostalih samo nekoliko od 100 rezultiraju pozivom na intervju. Biografija odnosno CV predstavlja usluge i znanje koje vi želite da „prodate“ poslodavcu, stoga treba uvek da imate na umu da je ona ključna komponenta, kao i prvi korak pri dobijanju posla.

Autor: Ana Kotur

FOTO: CV primeri

Evropski format biografije/cv (european curriculum vitae format) sadrži poglavlja kao što su:

1) Lične informacije (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, email, broj telefona itd.)
2) Radno iskustvo (ono se ređa hronološki, od onog posla koji ste poslednji radili, pa do prvog. Ukoliko nemate radno iskustvo, možete napisati volontersko, a mogu i oba. Ukoliko imate mnogo radnog iskustva, nemojte navoditi sve poslove, već samo one koji su relevantni.)
3) Obrazovanje i osposobljavanje (ovde dodajete školu/fakultet za svaki relevantni period, počevši sa najskorijim.)
4) Lične sposobnosti i kompetencije (odnose se na životno iskustvo, odnosno na nešto što nije bazirano na vašim kvalifikacijama). Ovde treba navesti kurseve i razne seminare, ukoliko imate sertifikate. Takođe, u ovom poglavlju, obavezno naznačite koji je vaš maternji jezik, a za druge jezike koje govorite naznačite nivo (odličan, dobar, osnovni) za čitanje, pisanje i izgovor.
5) Socijalne sposobnosti i kompetencije odnose se na rad sa drugim ljudima, pozicije gde je komunikacija bitna, kao i situacije gde je timski rada veoma važan faktor.
6) Poglavlje organizacionih sposobnosti i kompetencija podrazumeva dobrovoljni rad na raznim projektima.
7) Što se tiče tehničkih sposobnosti treba navesti da umete da koristite računar i druge vrste opreme.
8) Ukoliko umete da pišete, crtate ili svirate to treba navesti u poglavlju umetničke sposobnosti i kompetencije.
9) Sve ostale sposobnosti koje nigde nisu pomenute možete upisati u druge sposobnosti i kompetencije (npr. vozačka dozvola). Na kraju, ukoliko posedujete pismo preporuke takođe navedite, kao i dodatke, odnosno priloge koje ćete poslati uz radnu biografiju (CV).

FOTO: Kultura poslovanja

Šta se postiže slanjem biografije/CV?
Biografija je tu da zainteresuje poslodavca da vas pozove na intervju. Njena uloga je da jasno, brzo i efikasno posreduje između vaših ličnih sposobnosti i poslodavca, što u izvesnom smislu znači – biografija je vaša reklama.

Veštine i sposobnosti koje je poželjno navesti u CV su:
1) Pedantnost
2) Štedljivost
3) Komunikativnost
4) Strpljivost
5) Saosećajnost
6) Spretnost
7) Snalažljivost
8) Sistematičnost
9) Odgovornost
10) Upornost
11) Doslednost
12) Kreativnost
13) Ljubaznost
14) Tolerantnost
15) Ljubaznost

Naravno, treba imati u vidu za koje radno mesto konurišete. U skladu sa tim prvo navedite osobine koje su relevantne za datu poziciju.

Ono što je takođe bitno pri sastavljanju radne biografije:
1) Piše se u 3. licu jednine
2) Ne zaboravite da promenite sadržaj u zavisnosti od apliciranja na radno mesto
3) Ne duže od 2 strane
4) Mora biti vizuelno pregledna, koncizna, lepa i čista na oko; dobro organizovana i sažeta
5) Koristiti što više ključnih reči
6) Jasnoća je ključ – vi treba da objasnite poslodavcu koje veštine posedujete kao i da predstavite sva dotadašnja dostignuća i ambicije
7) Ne budite skromni – naglasite sve
8) Kada čuvate word dokument obavezno napišite kao naslov „Ime i prezime CV.doc“ (npr. Marko Marković CV.doc)

Srećno!

Ana, druželjubiva i radoznala studentkinja; voli da piše, vodi intervjue, istražuje i pohađa razne edukativne kurseve.

***

Pročitajte i:

Zdrava komunikacija je ključ uspeha
Koliko su promene važne za kompanije?
Kako do sjajnog saopštenja za javnost?

***

Ovaj tekst je nastao našom željom da mladi, koji imaju šta da kažu i doprinesu informisanosti i edukaciji naše omladine, prenesu svoje ideje i saznanja. Ukoliko želiš da i ti budeš član našeg mladog tima i doprineseš razvoju naših ambicija, tvoje ideje su nam dobrodošle! CV i jedan tekst pošalji na urednistvo@iSerbia.rs uz Cc na office@iSerbia.rs, sa naznakom „Prijava / novinar“. Otvoreno za sve od 15 do 35 godina. Prijem novih novinara vršimo do svakog prvog dana u mesecu.


Želim povremeno da dobijam mejlove od portala o vestima, najnovijim konkursima i aktivnostima OVD

Odricanje od odgovornosti

Komentari

VESTI