iSerbia - Švajcarski program za saradnju - Švajcarski program za saradnju u Srbiji

Iznos granta: Veličina projekta: 100.000–10.000.000 CHF u zavisnosti od oblasti. Mali projekti: 1.000–20.000 CHF.

Ko može da aplicira: Ministarstva, državne organizacije, nevladine organizacije, udruženja, itd.

Saradnja Švajcarske sa Srbijom u skladu je sa Strategijom saradnje Srbije 2010–2013. godine koja je definisana sa glavnim partnerima Švajcarske u Srbiji. Njen opšti cilj je da podrži napore Srbije na putu ka integraciji u EU, dajući doprinos: unapređenju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva i povećanjem konkurentnosti privrede Srbije.

Švajcarski program podrške usredsređen je na sledeće oblasti:
• ekonomski razvoj (podrška finansijskom sektoru, reforma poslovnog okruženja, trgovinska saradnja i tržišta u funkciji siromašnih),
• vladavina prava i demokratija (decentralizacija i lokalna samouprava, reforma pravosuđa i socijalno uključivanje),
• obrazovanje (razvoj obrazovnog sistema, obrazovanje Roma),
• energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije (proizvodnja energije i efikasnost, obnovljiva energija),
• mali projekti (podrška različitim projektima u visini do 20.000 CHF).

Predloge slati u pismenoj formi i sa detaljnim budžetom u Kancelariju za saradnju. Za prijave i odlučivanje nije definisan poseban vremenski rok.


Detaljnije informacije o konkursu možete naći OVDE .


Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na office@iSerbia.rs