iSerbia - Švajcarski program za saradnju - Švajcarski program za saradnju u Srbiji

Opšte informacije

U skladu sa ciljem, prioritetima i principima Strategije saradnje sa Srbijom 2014. – 2017. (Swiss Cooperation Strategy: Serbia 2014 - 2017), programi švajcarske saradnje sa Srbijom realizuju se u sledeća tri glavna domena:

• ekonomski razvoj,
• državna uprava,
• energetska efikasnost i obnovljiva energija.

Pored toga, Srbija je obuhvaćena i švajcarskim programima koji pokrivaju nekoliko zemalja istočno-evropskog regiona, u okviru tri regionalna programa:

• kultura,
• policija,
• nauka i istraživanje.

Počevši od 2007. godine, nova linija aktivnosti je otvorena u domenu migracija. Najzad, mali projekti i omogućuju da se odgovori na urgentne potrebe partnera iz građanskog društva.
Programi i projekti su napravljeni sa posebnim naglaskom na teme od prioritetnog značaja kao što su jednakost polova i dobro upravljanje.

Detaljnije informacije o konkursu možete naći OVDE .


Ukoliko želite povremeno da dobijate mejlove o novim konkursima kliknite ovde

Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na konkursi@iSerbia.rs