iSerbia - Globalni fond za decu - Stipendija Globalnog fonda za decu!

Opšte informacije

Globalni fond za decu bira stipendiste na osnovu njihovog prikazanog potencijala za ostvarenje održivog razvoja i poboljšanja života ugrožene dece i omladine i mogućnosti da pomognu ili da budu uzor drugim organizacijama.

Ovo su uslovi prijave:

- Odgovarajući stepen razvoja

Vaš godišnji budžet ne bi trebalo da premašuje 200.000 dolara. U većini slučajeva, budžeti novih stipendista se kreću od 25.000 do 75.000 dolara.

- Direktna povezanost sa decom i omladinom

Potencijalni stipendisti moraju da rade sa decom i omladinom i da budu u direktnom

kontaktu sa njima.

- Sposobnost upravljanja

Potencijalni stipendisti moraju da imaju sisteme i procese na osnovu kojih će
odgovorno upravljati novčanim sredstvima.

- Lokalno rukovodstvo

Potencijalni stipendisti moraju da budu deo zajednice u kojoj su odrasli. Stipendije ne dobijaju lokalne uprave ili filijale državnih ili međunarodnih organizacija.

- Legalni status

Potencijalni stipendista mora da bude registrovan u lokalnoj ili državnoj upravi kao deo nevladine organizacije. Ako prijava nije moguća zbog političkog konteksta, organizacija mora da dokaže neprofitnu ekvivalenciju. Ova fondacija ne finansira formiranje novih organizacija.

Za organizacije koje se prijavljuju važno je da se fokusiraju na najugroženiju decu i da organizuju programe i stvore metodologiju kojom bi se rešili gorući problemi. Potencijalni stipendisti moraju da budu odlučni, inovativni, kreativni i spremni na izazove.

Rokovi

Organizacije koje smatraju da ispunjavaju sve ove kriterijume mogu da se prijave bilo kada.

Linkovi

Prijava koju morate da ispunite se nalazi OVDE.

Dodatne informacije OVDE.

Ako imate neka pitanja možete da kontaktirate fondaciju: info@globalfundforchildren.org

Konkurs prevela: Mirjana Dragović


Ukoliko želite povremeno da dobijate mejlove o novim konkursima kliknite ovde

Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na konkursi@iSerbia.rs

VESTI