Opšte informacije

Izvršna agencija za obrazovanje, audio-vizuelne medije i kulturu (EACEA) svojim MEDIA potprogramom pruža podršku filmskim festivalima. Za cilj ima promovisanje međunarodne cirkulacije i pružanje podrške u razvoju publike u cilju
podsticanja interesa i poboljšanja pristupa evropskim audio-vizuelnim radovima i to kroz promociju, organizovanje događaja, filmsko obrazovanje i festivale.

MEDIA potprogram pruža podršku na sledeće načine:

- Podržavanjem inicijative za predstavljanje i promovisanje raznolikosti evropskih audio-vizuelnih radova;
- Podržavanjem aktivnosti koje za cilj imaju povećanje znanja i interesovanja publike za evorpske audio-vizuelne radove.

MEDIA potprogram podstiče evropske audio-vizuelne festivale koji se održavaju u
zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu koji:

- Pokazuju veliku efikasnost u razvoju publike (naročito mlađe publike)
implementiranjem aktivnosti koje će sprovesti pre, tokom ili nakon festivala i to
aktivnosti u trajanju od godinu dana i/ili decentralizacije ostalim gradovima/manjim državnim ili međunarodnim partnerskim festivalima;
- Demonstriraju posvećenost inovativnim aktivnostima koje za cilj imaju dosezanje do publike i njihov razvoj korišćenjem najnovije digitalne tehnologije i sredstava poput društvenih medija i onlajn aktivnosti kojima se stvara trajna zajednica;
- Organizuju inicijative za filmsko obrazovanje u bliskoj saradnji sa školama i ostalim institucijama;
- Ističu evropske filmove, naročito filmove iz zemalja sa niskim audio-vizuelnim
produktivnim kapacitetom.

Budžet za kofinansiranje projekata se procenjuje na 2,9 miliona evra.

Uslovi prijave:

- Prijave moraju biti poslate pre isteka roka

- Moraju biti poslate u pisanoj formi, odnosno moraju se ispuniti onlajn prijave
(eforme)

- Moraju biti napisane na jednom od zvaničnih jezika Evropske unije, poželjno na
engleskom ili francuskom jeziku.

Za program se mogu prijaviti privatne kompanije, neprofitne organizacije, udruženja, humanitarne organizacije, fondacije, opštine i slično, a koje se nalaze u nekoj od zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu i koje su u vlasništvu državljana tih zemalja.

Rokovi

Rok za prijavu: 27.04.2017. godine.

Kako bi se prijavili, učesnici i partneri moraju da unesu kod za identifikaciju učesnika (PIC). Kod se dobija registrovanjem organizacije u Jedinstvenom matičnom objektu (URF) na EACEA portalu.

Ako organizacija već ima PIC koji je koristila za ostale programe, može ga koristiti i za ovu prijavu.

Eforma za prijavu

Linkovi

Dodatne informacije OVDE.

Za sva pitanja kontaktirajte službu za pomoć: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Prevela: Mirjana Dragović


Ukoliko želite povremeno da dobijate mejlove o novim konkursima kliknite ovde

Podelite korisne informacije ili KONKURSE sa nama. Pišite nam na konkursi@iSerbia.rs

VESTI