iSerbia - Srbija na vezi - online razmena znanja

Udruženje iSerbia u saradnji sa Klubom privrednih novinara Srbije i Udruženjem za jugoistočnu Evropu Univerziteta Oksford vas poziva na učešće u projektu on-line mentorstva i razmene znanja na relaciji Srbija-Dijaspora.

POSTANITE MENTOR!

Ako želite da postanete mentor u okviru programa «Srbija na vezi 2.0» pošaljite nam svoju radnu biografiju kao i prijavni formular na srbijanavezi@iserbia.rs.

Pozivno pismo za mentore možete preuzeti OVDE.
Prijavni formular možete skinuti OVDE.

Podrška Ministarstva vera i dijaspore
Kako je sve to izgledalo u projektu Srbija na vezi 2012!

SRBIJA NA VEZI 2012

Pismo za polaznike sa profilima mentora

Srbija svoju poziciju u savremenom društvu mora graditi uz pomoć obrazovanih pojedinaca koji će postati vrhunski stručnjaci u svojim oblastima. Glavni potencijal naše zemlje su njeni mladi obrazovani ljudi posvećeni radu i usavršanju. Važan korak napred na tom putu mogu pružiti naši uspešni stučnjaci iz dijaspore koji su svoja znanja sticali, a iskustva i uspeh gradili u razvijenim društvima.

Umesto fokusa na POVRATAK stučnjaka iz inostranstva, bez jasnog plana šta dalje, tragamo za alternativnim rešenjima, usresređujemo se na RAZMENU, a ZNANJE shvatamo kao NAJVREDNIJU DONACIJU i kao pravi put za izgradnju bolje veze dijaspore sa Srbijom!

U cilju podizanja kapaciteta mladih ljudi, udruženje iSerbia, uz podršku Kluba privrednih novinara Srbije i Udruženja za jugoistčnu Evropu Univerziteta Oksford pokrenuo je program «Srbija na vezi» - kao prvi projekat on-line mentorstva i razmene znanja na realaciji Srbija - Dijaspora.

Tokom aprila 2012. godine sproveden je konkurs za mentore i odabrano 16 istaknutih stručnjaka iz dijaspore, iz nauke, privrede, konsaltinga i mnogih drugih oblasti. Putem konkursa za polaznike mentorstva – izabrani su mladi perspektivni ljudi iz Srbije koji su na početku karijere!


KONKURS ZA POLAZNIKE

Ko je mogao da se prijavi?
Svi studenti završnih godina fakulteta, apsolventi, postdiplomci, istraživači i svršeni diplomci koji su na početku karijere (sa manje od 5 godina profesionalnog iskustva u relevantnoj oblasti), i koji žive u Srbiji.

Pismo za polaznike sa profilima mentora - 2012


PROFILI MENTORA I OBLASTI MENTORSTVA 2012. godine

Oblasti mentorstva u okviru programa "Srbija na vezi 2012" su::

Naučna mentorstva

1. Kardiovaskularna medicina i kardiovaskularna fosfoenergetika - Biografija mentora
2. Neuro-onkologija (molekularna biologija maligne ćelije, neuro-imunologija, anti-tumorske terapije, savremene laboratorijske metode)
3. Neurobiologija (molekularna osnova neurodegenerativnih bolesti - Alzhajmerova bolest, mitohondrijalna fiziologija) - Biografija mentora
4. Molekularna biologija (imunologija) - Biografija mentora
5. Hemija (sintetička neorganska i organometalna) - Biografija mentora
6. Matematika (Algebra) - Biografija mentora
7. Elektrotehnika (bežične komunikacione tehnologije, RF, mikrotalasno inženjerstvo) - Biografija mentora
8. Opšta psihologija - Biografija mentora

Društvene nauke
1. Politička sociologija (etnički sukobi i nacionalizam) - Biografija mentora
2. Metodologija socioloških istraživanja - Biografija mentora
3. Ekonomija (ekonomska politika, energetska politika, ekonomija klimatskih promena, monetarna politika, ekonomski rast i razvoj) -
Biografija mentora

Menadžment u nauci
1. Apliciranje za projekte EU i menadžment međunarodnih naučnih projekata - Biografija mentora

Nenaučna mentorstva
1. Analiza rizika - Biografija mentora
2. Strateško i poslovno planiranje - Biografija mentora
3. Finansije - Biografija mentora
4. Bankarstvo(tržišta kapitala) - Biografija mentora
5. Razvoj softvera - Biografija mentora
6. Informatika (programiranje) - Biografija mentora
6. Medijska istraživanja i analize - Biografija mentora
7. Medijska ekonomija i menadžment - Biografija mentora
8. Zdravstveni menadžment i politika - Biografija mentora
9. Društveno organizovanje - Biografija mentora
10. Diplomatija i lobiranje - Ana Milosevic
11. Fondovi Evropske unije Biografija mentora

MENTORSKI RAD

Mentorski rad se odvija 1-na-1 tokom perioda od 6 meseci, putem interneta (e-mail, audio ili video konferencije, zavisno od izbora učesnika). Preporuka je da se mentorstva odvijaju na mesečnom nivou, međutim, to može varirati zavisno od zahteva profesije svakog mentorskog para do minimuma od jednog mentorstva na dva meseca.


Reference:
RTS: Mentori iz dijaspore vraćaju znanje u Srbiju
StudioB - Jutarnji program - Srbija na vezi 2012
PINK TV: Najava projekta Srbija na vezi 2012
Magazin Lisa: Do znanja preko virtuelne učionice
Blog Valentin Kuleto: Novi putevi ka kvalitetnijem obrazovanju – iSerbia

Komentari

VESTI