Info - iSerbia

Pokreni NVO

Iako se život brzo odvija, uvek ostaje slobodnog vremena koje želimo da iskoristimo za oblasti koje volimo, a često i da damo doprinos pozitivnim promenama, borbi za interese svoje zajednice ili manjinske grupe, te napredovanju stvari do kojih nam je stalo. Pravi način za to je udruživanje sa ljudima koji dele istu strast u nevladinu organizaciju. Nevladin sektor je jedan od najbrže rastućih, a udruživanjem aktera iz lokalnih zajednica i privatnog, javnog i nevladinog sektora stvaraju se bolji uslovi za ekonomski rast i poboljšanje kvaliteta života za sve stanovnike zajednice.

U Srbiji postoje tri tipa tih organizacija i to: Udruženje građana, Zadužbina i Fondacija – koju ćete osnovati zavisi od ciljeva udruživanja. Zato predlažemo da pročitate tekstove koje je iSerbia pripremila za vas, a koji će vam olakšati osnivanje i upravljanje vašom nevladinom organizacijom!

VESTI