iSerbia - Finansijska konstrukcija

Prilikom pokretanja privatnog biznisa najčešće se javljaju dva problema. Prvi problem je ideja koja će predstavljati novitet na tržištu, ali kada imamo ideju nejčešći problem predstavljaju sredstva za realizaciju projekta. Kako bismo Vam pomogli u zatvaranju finansijske konstrukcije u otpočinjanju blistavog posla ili unošenju novog impulsa u postojećem poslu istraživali smo koji su sve načini da dođete do potrebnih sredstava:

1. Start up krediti Fonda za razvoj Republike Srbije
Republika Srbija, preko Fonda za razvoj, poslednjih godina ima dobru praksu odobravanja Start up kredita, da bi ste saznali da li je u trenutno otvoren konkurs posetite našu stranicu KONKURSI ili internet prezentaciju FONDA ZA RAZVOJ. Prava učešća na konkursu imaju preduzetnici i pravna lica sa teritorije Republike Srbije. Podnosioc kreditne prijave može biti lice koje ranije nije bilo vlasnik privatnog preduzeća i koje nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i protiv imovine. Ovaj kredit nije moguće koristiti za pokretanje trgovine, kupovinu polovne opreme, automobile, pokretanje igara na sreću i sl. Krediti se odobravaju na period od 5 godina od čega je prva godina, godina “grejs” peroda (perod počeka, kada se kredit ne oplaćuje). Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredite su ili hipoteka prvog reda na nepokretnost ili zemljište, ili ugovorno jemstvo. Pored ovoga potrebno je dostaviti odgovarajući broj sopstvenih blanko menica.2. Subvencije za samozapošljavanje
Subvencija za samozapošljavanje je namenjena ljudima koji su određeni period proveli na listi nezaposlenih lica Nacionalne službe za zaposljavanje RS i sada su spremni da pokrenu sopstveni biznis. Subenciju raspisuju gradovi (ili opštine) samostalno ili preko regionalnih Centara za razvoj malih i srednjih preduzeća pa se tako iznosi razlikuju. Iznos se dodeljuje jednokratno, u gradu Beogradu subvencija iznosi 200.000 dinara. Da biste konkurisali za ova sredstva nezaposleno lice na evidenciji NSZa i morate proći obuku za samozapošljavnaje.

Subvencija se neće davati za pokretanje delatnosti kao što su trgovina, igre na sreću, menjačnice ili taksi usluge. Da bi ste konkurisali za ova sredstva potrebno je da podnesete tipsku prijavu sa Više informacija na: biznis planom i izvod iz evidencije nezaposlenih izdat od starne NSZ i dokaz o završenoj instruktivnoj obuci za samozapošljavanje (da biste saznali da li je u trenutno otvoren konkurs našu stranicu KONKURSI ili internet prezentaciju kancelarije za regionalni razvoj MSP nadležnu za Vaš region).

3. Pronađite partenera u poslu
Ukoliko iz nekog razloga prethodne kategorije ne zadovoljavaju Vaše potrebe razmislite o pronalasku partnera za Vaš posao. Iako to može delovati kao težak posao, budite sigurni da ukoliko je ideja zaista dobra, partnere ili investitore ćete naći lakše nego što to možete očekivati.

Kako da znam da li je moja ideja dobra?
Dok ne otpočnete realizaciju poslovnog projekta, ne možete znati da li će Vas vaša ideja napraviti novim milionerom ili završiti na otpadu za ideje. Ipak, postoji način na koji možete testirati Vašu ideju i dobiti predviđanja o uspešnosti realizacije.

Prvo sedate i napravite biznis plan . Nakon toga, razgovarajte sa poznanicima oko sebe, sa ljudima u koje imate poverenja ali znate da neće biti subjektivni kad ste Vi u pitanju i da će Vam iskreno reći šta misle o Vašoj ideji. Što više mišljenja dobije to bolje za Vas i Vašu ideju. Zapamtite, pozitivni komentari su dobri za Vašu motivaciju ali negativni, a realno utemeljeni komentari, su mnogo vredniji za Vaše buduće poslovanje. Kada dobijete komentare, probajte da ih ugradite u Vaš projekat i da ga poboljšate. Nakon toga još jednom ponovite istu proceduru provere ali sa novim ljudima. Ako su svi oduševljeni Vašom idejom ne preostaje Vam ništa drugo nego da potražite partnera ili investitora. Ali oprez, pre nego što otpočnete potragu za investitorom preispitajte sami još jednom Vašu ideju. Stavite sebe u poziciju poslovnog čoveka koji mesečno ima veliki obrt sredstava i ne zanemarljiv profit i dolazi Vam neko sa strane i predlaže Vam saradnju. Budite strogi i postavite veliki broj pitanja. Ako nakon toga uspete da odgovorite na sva ta pitanja i zadovoljite sebe u ulozi poslovnog čoveka onda ne preostaje ništa drugo nego da potražite potencijalnog partnera.

Pokucajte na više vrata, krenite od onih najbližih Vama ali nemojte posustati ako baš ti najbliži ne budu zainteresovani. Ako je ideja dobra i ako verujete u sebe i u ideju sigurni smo da ćete uspeti.

Pitanje koje se nakon toga nameće je kako da zaštite svoju ideju?
Da ne biste bili u situaciji da detaljno razradite neki projekat, prezentujete ga i zatim u novinama pročitate za novi hit na tržištu, potrebno je dobro razmisliti i o zaštiti. Prema Zakonu o autorskim pravima, ideju kao takvu ne možete zaštiti ali ako je Vaša ideju moguće materijalizovati postoji nekoliko načina zaštite i to: Autorsko pravo, Žig ili registracija patenta – za više informacija posetite zvanični sajt zavoda za intelektualnu svojinu.

Da biste konretno zaštitili Ideju kao takvu postoje dva načina i oba u sebi sadrže određeni stepen rizika. Prvi način je da ideju pretvorite u projekat i projekat kao takav autorski zaštitite. Na ovaj način Vi niste obezbeđeni da niko drugi ne može koristiti Vašu ideju ali Vi imate pisani trag da ste se prvi toga setili.

Druga stvar koju možete učiniti je da iz projekta prezentujete samo stvari koje mogu dati sliku o dometu projekta ali bez detalja koji će predstavljati ključ u Vašim rukama. Ukoliko druga strana bude zainteresovana, potpišite predugovor kojim sebe štitite, ako je potencijalni partner i nakon upoznavanja sa celom pričom i dalje zainteresovan za saradnju dogovorite sve detalje, obavezno potpišite Ugovor koji će proveriti i Vaš i njegov advokat i otpočnite sa poslom Vaših snova.


4. Konkurisati za sredstva u nekom od Fondova EU
Sve je veći broj Fondova EU otvoren za građane RS. Možda nekima ovo još uvek deluje jako nedostižno ali to je sve više realnost. Kokursi za povoljnije kredite, za subvencije ili donacije za cele projekte sve su više dostupni. U čemu je ključ? Ključ je u pravilnom planiranju, analiziranju ideje i onome što mnogi od nas nisu navikli, striktnom poznavanju i poštovanju procedure institucije kod koje konkurišete za sredstva. Dakle, nije problem pronaći fondove koji raspisuju konkurse – aktuelne konkurse možete naći na našim stranicama KONKURSI – veći problem je procedura. Kada na našim stranicama nađete konkurs koji odgovara Vašem projektu, dobro proučite šta su zahtevi. Stavite sve zahteve i rokove na papir i vidite da li ste u stanju da zadovoljite propisane zahteve i da li to ostavlja vremena za kvalitetnu realizaciju projekta. Ako se kockice poklope, samo napred, konkurišite i očekujte pozitivne rezultate.


5. Kredit kod banke
Nekima od nas ova mera može zvučati nepopularno. Međutim, kada posedujete ideju u koju duboko verujete i za koju ste napravili biznis plan koji je dao povoljne pokazatelje, kada ste istraživali i drugi su Vašu ideju lepo prihvatili, nema razloga da ne razmislite o komercijalnom kreditu u nekoj od banaka.

Pažljivo proučite ponuđene pakete kreditiranja, idite u banke i od savetnika tražite da Vam plastično objasne sve pojedinosti oko kredita, kolike su efektivne kamate, troškovi obrade kredita, da li postoje dodatni troškovi. Da li postoji "grejs" period, koliki je period otplate, da li je rata fiksna i koliko iznosi rata na mesečnom nivou. Kada imate sve ove podatke lako možete uporediti postojeće ponude i doneti odluku koji kredit najviše odgovara Vašem poslovnom planu.

6. Subvencije za otvaranje novih radnih mesta
Vlada RS u nekoliko navrata sprovodi mere za podsticanje zapošljavanja. Na zvaničnom sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje ili u delu KONKURSI mozete se informisati da li je konkurs i dalje aktivan.

Subvencija se odobrava za otvaranje novih mesta radi zapošljavanja lica prijavljenih na evidenciju NSZ.

Za svako novozaposleno lice, odobrava se jednokratni iznos od:
100.000 dinara po licu u prvoj i drugoj grupi opština;
200.000 dinara po licu u trećoj grupi opština;
300.000 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim područjima kada se zapošljava do 10 lica;
400.000 dinara po licu u četvrtoj grupi opština i devastiranim područjima kada se zapošljava 11 i više lica.

7. Oslobađanje poslodavca od plaćanje doprinosa
Poslodavci koji žele da zaposle lica koja pripadaju posebnim kategorijama nezaposlenih imaju pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa na obavezno socijalno osiguranje, koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, po članu 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, odnosno imaju tzv. olakšice kod plaćanja doprinosa.

Uslovi za ostvarenje prava na olakšicu
Pravo na olakšicu kod plaćanja doprinosa se ostvaruje ukoliko se zapošljavaju sledeće kategorije nezaposlenih lica:

lica starija od 50 godina koja su:
korisnici novčane naknade ili prijavljena najmanje 6 meseci bez prekida na evidenciji NSZ, pre zasnivanja radnog odnosa.

lica starija od 45, a mlađa od 50 godina koja su:
korisnici novčane naknade ili prijavljena najmanje 6 meseci bez prekida na evidenciji NSZ, pre zasnivanja radnog odnosa.

pripravnici koji su:
u statusu pripravnika u skladu sa članom 47. Zakonom u radu, mlađi od 30 godina,
na evidenciji Nacionalne službe, pre zasnivanja radnog odnosa.

lica mlađa od 30 godina koja su:
prijavljena najmanje 3 meseca bez prekida na evidenciji NSZ, pre zasnivanja radnog odnosa mlađa od 30 godina na dan zaključenja ugovora o radu.

Nezaposleno lice sa invaliditetom za koje se odgovarajućom pravno-medicinskom dokumentacijom dokaže invalidnost, za period od 3 godine od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica.

Dokumentacija za ostvarenje prava na olakšicu
ONSZ - za lica preko 45, odnosno 50 godina
ONSZ- P - za pripravnike
ONSZ- M - za lica mlađa od 30 godina
ONSZ- I - za osobe sa invaliditetom.
Uz ONSZ obrasce, poslodavac je u obavezi da dostavi i sledeću prateću dokumentaciju:
Ugovor o radu na neodređeno vreme
Izvod iz evidencije nezaposlenih lica NSZ, odnosno Uverenje
Kopiju prijave o zasnivanju radnog odnosa (Obrazac E-3),
Odgovarajuću pravno - medicinsku dokumentaciju o invalidnosti, za osobe sa invaliditetom,
Rešenje o registraciji i po potrebi, drugu neophodnu dokumentaciju.

Poslodavac koji zapošljava pripravnike ili lica mlađa od 30 godina dostavlja i Obrazac PP OD na dan 01.09.2006.godine, kao i za mesec, koji predhodi mesecu u kome se zasniva radni odnos sa licem, za koje se traži korišćenje olakšice.

Ukoliko je poslodavac registrovan nakon 01.09.2006. godine, potrebno je da dostavi PP OD za mesec isplate prve zarade za prvo zaposleno lice (ne računajući osnivača/e,) kao i PP OD za mesec, koji prethodi mesecu u kome se zasniva radni odnos sa licem za koje se traži korišćenje olakšice.

Mesečne obaveze poslodavca po osnovu ostvarenog prava na olakšicu
Poslodavac podnosi Nacionalnoj službi za zapošljavanje, nakon isplate zarade za novozaposleno lice po članu 45, 45a i 45b INSZ obrasce, na osnovu kojih se vrši isplata doprinosa i to:
INSZ - za lica starija od 45, odnosno 50 godina
INSZ-P - za pripravnike
INSZ-M - za lica mlađa od 30 godina i
INSZ-I - za osobe sa invaliditetom.

Prava i obaveze poslodavaca nakon ostvarivanja prava na olakšicu

Poslodavac koji zaposli lice starije od 50 godina ima:
pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa (100%), koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, u periodu od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa i obavezu zadržavanja lica u radnom odnosu 3 godine nakon isteka olakšice.

Poslodavac koji zaposli lice starije od 45, a mlađe od 50 godina ima:
pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca umanjenih za 80% u periodu od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa, obavezu zadržavanja lica u radnom odnosu 3 godine nakon isteka olakšice.

Poslodavac koji zaposli pripravnika ima:
pravo na oslobađenje od plaćanja doprinosa (100%), koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, u periodu od 3 godine od dana zasnivanja radnog odnosa i obavezu zadržavanja lica u radnom odnosu 3 godine nakon isteka olakšice.

Poslodavac koji zaposli lica mlađa od 30 godina ima:
pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa (100%) koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca u periodu od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa, obavezu zadržavanja lica u radnom odnosu 2 godine nakon isteka olakšice.

Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom ima pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa (100%) za obavezno socijalno osiguranje, na osnovicu, odnosno na teret poslodavca, u trajanju od 3 godine dana zasnivanja radnog odnosa.

Gubitak prava na olakšicu
Poslodavac gubi pravo na oslobađanje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlena lica u sledećim situacijama:

ukoliko licu starijem od 45, odnosno 50 godina prestane radni odnos (voljom poslodavca), odnosno ukoliko radni odnos prestane voljom zaposlenog (pod uslovom da poslodavac nije izvršio zamenu tog lica u roku od 15 dana):
u toku trajanja olakšice, u narednom periodu od 3 godine posle isteka prava na oslobađanje od doprinosa.

ukoliko poslodavac, koji koristi olakšicu po osnovu čl.45a, smanji broj zaposlenih (u odnosu na broj zaposlenih na dan 01.09.2006.godine, uvećan za novozaposlena lica za koja ostvaruje olakšicu), osnosno ne izvrši adekvatnu zamenu tog lica:
u toku trajanja olakšice ili u narednom periodu od 3 godine (za pripravnike), odnosno 2 godine (za mlađe od 30 godina)

Ukoliko dođe do prestanka rada poslodavca njegovom voljom

Ukoliko poslodavac odustane od olakšice, a lice je i dalje u radnom odnosu8. Angažovanje sopstvenih sredstava
Imate dobru ideju, ali ni jedan ponuđenih načina finansiranja nisu bliski Vašem senzibilitetu. Predlažemo Vam da stavite na papir šta sve posedujete što možete iskoristiti za pokretanje nekog posla. Za početak će radni sto, privatni komjuter, internet konekcija i telefon biti dovoljni. Isprobajte svoju ideju, pa ako funkcioniše u praksi razmislite još jednom o angažovanju nekog od renije pomenutih načina uobličenja finansijske konskturkcije i dajte svom poslu pozitivan inpuls.

Ukoliko Vam je bogata tetka ostavila pozamašan imetak u nasledstvo, onda smo sigurni da će te i sami umeti mudro da iskoristite sredstva i od svoje ideje napravite tržišni bum.

Komentari

VESTI